ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวทัญญู เทวาพิทักษ์บ้านขุนแม่รวมสพม 34 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
2นางสาวเนตรชนก อินต๊ะหล้าบ้านจันทร์สพม.34 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ
3นางสาวกัลยาณ์ หนูแก้วบ้านจันทร์สพป.ชร1 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ อ.เ
4นางสาวมีนณา ธนันไชยบ้านขุนแม่รวมสพม.38 โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขท
5นางสาวนาฎชนก ยี่เผติ๊บบ้านขุนแม่รวมสพป.สุโขทัย เขต1 โรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.สุโขท